Elżbieta Dercz

20110828_044Miejsce zamieszkania: Skała

Obszar działań: działalność społeczna

Społeczniczka działająca na rzecz Gminy Skała. Pełni wiele funkcji: jest członkinią Rady Małopolskiej Izby Rolniczej i Rady Mieszkańców Skały, a także zastępczynią prezesa Koła Gospodyń Wiejskich.

Jako sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Skały, które funkcjonuje od 2004 r. współorganizowała i brała udział w realizowaniu takich projektów jak: odnowa szlaków turystycznych w Gminie Skała, organizacja trzynastu edycji Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych, wydanie map Gminy Skała w wersji papierowej, regularnie bierze także udział w organizacji Dożynek Gminnych. Uczestniczyła w procesie nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Skały.

Współpracuje z Ośrodkiem dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących z Krakowa organizując z nimi spotkania dla mieszkańców (np. jasełka, koncerty
w wykonaniu dzieci z Ośrodka), a także z władzami powiatowymi i wojewódzkimi.

Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym swojej Gminy.

Jak sama mówi, jej działalność bierze się z potrzeby serca, chęci przekazywania tradycji oraz zaszczepienia w młodym pokoleniu potrzeby pomocy osobom potrzebującym.

Interesuje się florystyką, zielarstwem i ziołolecznictwem. Lubi czytać książki i spotykać się z ludźmi.

Wyróżniona wieloma nagrodami m.in.:

– „Kryształy Soli” – nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego

– „LAUR ‚ 2009” – nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skała

– tytuł „Przyjaciel Ziemi Skalskiej”

KONTAKT:

adres e-mail: e.dercz@poczta.onet.pl

telefon: 516 032 742

AGL_001020110821_004  AGL_0233