Katarzyna Chodoń

Mazur Jarek - cut Miejsce zamieszkania: Kraków

Obszar działań: Śpiew ludowy, malarstwo, działalność artystyczna, praca z dziećmi

Zajmuje się działalnością artystyczną związaną z kulturą ludową, często łącząc zarówno śpiew, taniec jak i malarstwo.

Prowadzi grupę artystyczną Prądniczanki w Centrum Kultury w Sułoszowej oraz działa w duecie Cicho Sza Bajki. Śpiewa słowiańskie pieśni tradycyjne w zespole SWADA przy Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Interesuje się śpiewem regionalnym, pobierając nauki od Moniki Dudek z Tenczynka, Marii Dębskiej z Rudna oraz Władysławy Roś z Sułoszowej. W roku 2015 została laureatką przeglądu Krakowski Wianek w Szczurowej oraz zajęła II miejsce w kategorii śpiewak ludowy w przeglądzie Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. W 2015 roku ukończyła studium podyplomowe: Prowadzenie zespołów tanecznych – taniec polski na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jako śpiewaczka współpracuje z grupą wokalną Strojone (Preludium Słowiańskie, Alchemia Światła), z Kapelą na krzywych dźwiękach z Krakowa oraz Kapelą Dudek Lewicki z Tenczynka. Współpracując z zespołami muzycznymi bierze udział w projektach w kraju i za granicą, podczas których prowadzi warsztaty śpiewu i tańca polskiego (m.in Festiwal Folkowisko od 2013, Folk Caravan w D’Abruzzo w 2014, Festiwal Rozstaje w Krakowie w 2015).

Również w jej malarstwie można znaleźć odniesienia do kultury tradycyjnej, na przykład w obrazach dotyczących tańców polskich “Narodowe tańce Polskie” m.in. w Muzeum Wsi Radomskiej (2015), w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie k. Otwocka (2014). Chętnie sięga też do pejzaży, czy człowieka jako takiego np. “Odpoczywając od słońca” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (2013). Rysując, tworzy dokumentacje z odwiedzin u wiejskich muzykantów i śpiewaków, a także z festiwali zawiązanych z polską muzyką tradycyjną.

2010_zakon norbertynek 2011_krakowiak 2015-10-Aniela piastunka - min poziomkowa1m Turniej Muzyków Prawdziwych

Strona interenetowa: http://www.kchodon.blogspot.com/  http://www.portfolio-kchodon.blogspot.com/

Kontakt:

 kasia.chodon@gmail.com,

tel. 500899971