O projekcie

11539610_10207440283504823_4740024097910985609_nENWRA- European Network of Women from Rural Areas czyli EUROPEJSKA SIEĆ KOBIET Z OBSZARÓW WIEJSKICH to pierwszy międzynarodowy projekt, realizowany przez Fundację Kobieta w Regionie, ściśle powiązany z zadaniami statutowymi organizacji. Jest on realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Grundtviga i potrwa do czerwca 2015 roku.
Jednym z celów projektu jest budowa sieci partnerstwa kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, umożliwienie kobietom z tych regionów wzięcia udziału w wizytach studyjnych w krajach partnerskich oraz opracowanie programu działań powstałej sieci.

Istotnym i ważnym aspektem projektu, będącym jednocześnie celem statutowym fundacji, jest stworzenie bazy aktywnych i twórczych kobiet, którą nazwaliśmy MAPA KOBIET REGIONU.

 

e     u